سامانه پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو

اگر طی یک سال گذشته با مراجعه به شهرداری ها ، سابقه پرداخت عوارض خودرو را دارید وارد لینک زیر شده و با وارد کردن شماره پلاک و vin خودروی مربوطه استعلام گرفته و عوارض آن را به صورت غیر حضوری پرداخت نمائید .

 

https://my.saamie.ir/Home/Inquirypeople