ملاقات با شهردار

 

توجه:

    دوشنبه های هر هفته به ملاقات شهردار با مراجعین محترم اختصاص دارد

 

    لطفا اگر موضوع ملاقات موضوعات شهرسازی است کدنوسازی ملک یا شماره پرونده حتما در بخش موضوع ملاقات درج شود