موقعیت واحدهای شهرداری

 راهنمای مراجعین به شهرداری

آدرس

واحد کاری

شماره اتاق

طبقه بالا(ورودی پله های طبقه بالا از وسط راهرو همکف)

دفتر شهردار - روابط عمومی - حراست

 

طبقه همکف ابتدای راهرو

معاونت توسعه مدیریت و منابع

1

درآمد - عوارض خودرو صنفی و نوسازی

8

فناوری اطلاعات - آرامستان

8

امور مالی و حسابداری

9

دبیرخانه مرکزی - بایگانی

10

خدمات شهری فضای سبز - اجرائیات

11

طبقه همکف وسط راهرو

حقوقی و امور قراردادها

2

فرهنگی و اجتماعی

7

طبقه همکف انتهای راهرو

عمران

3

شهرسازی

4

املاک و نقشه برداری

5

جنب درب ورودی روبروی ساختمان نگهبانی

منابع انسانی  -  حمل و نقل و ترافیک