موقعیت واحدهای شهرداری

 راهنمای مراجعین به شهرداری

آدرس

واحد کاری

شماره اتاق

طبقه بالا(ورودی پله های طبقه بالا از وسط راهرو همکف)

دفتر شهردار – حراست - امور فرهنگی

 

طبقه همکف – ابتدای راهرو

معاونت توسعه مدیریت و منابع - روابط عمومی 

1

درآمد - عوارض خودرو – صنفی و نوسازی

8

فناوری اطلاعات - آرامستان – منابع انسانی

8

امور مالی و حسابداری

9

دبیرخانه مرکزی - بایگانی

10

خدمات شهری 

11

طبقه همکف – وسط راهرو

حقوقی و امور قراردادها

2

سرپرست معاونت خدمات شهری

7

طبقه همکف – انتهای راهرو

عمران

3

شهرسازی

4

املاک و نقشه برداری

5

جنب درب ورودی – روبروی ساختمان نگهبانی

فضای سبز  -  حمل و نقل و ترافیک