اخبار

المان مدافع سلامت در ابتدای بلوار مطهری نصب شد

المان مدافع سلامت در ابتدای بلوار مطهری نصب شد

ادامه مطلب ...
از رتبه های برتر کشوری و استانی مسابقات چرتکه تجلیل یعمل آمد

از رتبه های برتر کشوری و استانی مسابقات چرتکه تجلیل یعمل آمد

ادامه مطلب ...
قطار آسفالت معابر به خیابان امام خمینی 13 رسید

قطار آسفالت معابر به خیابان امام خمینی 13 رسید

ادامه مطلب ...
اتمام عملیات روکش آسفالت خیابان امام خمینی 21

اتمام عملیات روکش آسفالت خیابان امام خمینی 21

ادامه مطلب ...
آغاز عملیات بهسازی آسفالت خیابان امام خمینی 21

آغاز عملیات بهسازی آسفالت خیابان امام خمینی 21

ادامه مطلب ...
انمام عملیات روکش آسفالت خیابان امام خمینی 12

انمام عملیات روکش آسفالت خیابان امام خمینی 12

ادامه مطلب ...
عملیات روکش آسفالت در بخشی از بلوار امام خمینی جنوبی

عملیات روکش آسفالت در بخشی از بلوار امام خمینی جنوبی

ادامه مطلب ...
گفتگوی مستقیم داورزنی  با بیش از سی نفر از شهروندان چناران

گفتگوی مستقیم داورزنی با بیش از سی نفر از شهروندان چناران

ادامه مطلب ...
پارک بانوان میزبان اولین حضور رسمی زنان و دختران شهر چناران بود/ پیاده روی بانوان کارمتد در پارک بانوان

پارک بانوان میزبان اولین حضور رسمی زنان و دختران شهر چناران بود/ پیاده روی بانوان کارمتد در پارک بانوان

ادامه مطلب ...
شروع عملیات آسفالت امام خمینی 12

شروع عملیات آسفالت امام خمینی 12

ادامه مطلب ...
خاک از کوچه‌های چناران گرفته میشود/زیرسازی و آماده سازی معابر خاکی برای پخش آسفالت

خاک از کوچه‌های چناران گرفته میشود/زیرسازی و آماده سازی معابر خاکی برای پخش آسفالت

ادامه مطلب ...
دو خیابان امام خمینی 12 و 16 نوسازی و بهسازی آسفالت میشوند

دو خیابان امام خمینی 12 و 16 نوسازی و بهسازی آسفالت میشوند

ادامه مطلب ...
شروع عملیات پخش آسفالت در خیابان بعثت 5

شروع عملیات پخش آسفالت در خیابان بعثت 5

ادامه مطلب ...
آسفالت 10 معبر دیگر از خیابانهای شهر چناران از امروز کلید میخورد

آسفالت 10 معبر دیگر از خیابانهای شهر چناران از امروز کلید میخورد

ادامه مطلب ...
بهسازی خیابانهای محله ابوذر به اتمام رسید

بهسازی خیابانهای محله ابوذر به اتمام رسید

ادامه مطلب ...

پست کوچولو

ندازه فونت و ظاهر متن باشد?
ندازه فونت و ظاهر متن باشد